กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กำหนดรายได้: เงินเดือน 15000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 16-23% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 60 งวด
→ ขอสมัครทันทีรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ต้องการกู้เงินธนาคารกรุงเทพดอกเบี้ยต่ำสมัครง่ายผ่อนนาน 60 งวด

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด จากการกู้เงินธนาคารกรุงเทพ (สินเชื่อส่วนบุคคล)

ในปี 2567 ธนาคารกรุงเทพได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด จากการกู้เงินธนาคารกรุงเทพหรือขอสินเชื่อ เงินกู้ รวมถึงเงินด่วนธนาคารกรุงเทพ ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ แบ่งย่อยเป็นประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan) มีมาตรการลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้ และเปลี่ยนเป็นการกู้เงินธนาคารกรุงเทพที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี อย่างไรก็ตามแต่ ทางธนาคารจะพิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้ แต่เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของเงินกู้เดิมต้องไม่มากกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ  

ประเภทที่สอง คือกู้เงินธนาคารกรุงเทพประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan) มีมาตรการ ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี โดยทั้งสองประเภทจะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสาขา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 202430 มิถุนายน 2024

 

คิดจะกู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ต้องวางแผนให้ดี

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจให้บริการกู้เงินธนาคารกรุงเทพเป็นเงินก้อน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,0001 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของเราทันที อย่างไรก็ตามสินเชื่อบัวหลวงสุขใจหรือเงินกู้สุขใจจะปล่อยให้เราชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 16-23% (ขึ้นอยู่กับเงินต้น) อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน) ซึ่งลูกค้าคนไหนที่กู้เงินธนาคารกรุงเทพดังกล่าว ก็ควรวางแผนชำระเงินให้ดี เป็นต้นว่าเมื่อได้เงินเดือนหรือรายรับมา ควรแบ่งไว้ต่างหากสำหรับชำระเงินกู้ ไม่อย่างนั้นเราอาจหลงลืมและทำให้ไม่ได้ชำระเงิน ซึ่งจะส่งผลลบในอนาคตของเราข้างหน้า อีกทั้งต้องแบกภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น 

 

กู้เงินธนาคารกรุงเทพแบบเงินฝากค้ำประกัน

หลายท่านอาจจะเคยใช้บัตรกดเงินสดฉุกเฉินไว้สำหรับกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพหรือใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเป็นประจำอยู่แล้ว วันนี้ท่านสามารถกู้เงินธนาคารกรุงเทพแบบเงินฝากค้ำประกันได้ โดยผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป กรณีเป็นพนักงานประจำ ต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน และหากเป็นกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ดอกเบี้ยเป็นไปตามเงินฝากของเราที่นำมาเป็นหลักประกัน และธนาคารจะบวกเพิ่มอีกประมาณ 1.75 – 2.00 ต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักประกัน อย่างไรก็ดี การกู้เงินธนาคารกรุงเทพนี้เปรียบเสมือนเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระที่เหมือนได้ออมเงินฝากไปในตัว อีกทั้งเป็นการปลูกนิสัยรักการอดออมอีกด้วย 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กำหนดรายได้: 15,000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด 16% ต่อปี
ระยะเวลา: ไม่กำหนด
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: บัตรเครดิต ttb บัตรที่ตอบโจทย์ทุกอย่าง
กำหนดรายได้: 10,000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: 15-25% ต่อปี
ระยะเวลา: 36 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: กรุงศรีอยุธยาบัตรเครดิตรับวงเงินสูงสุด 5 เท่า
กำหนดรายได้: 15,000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: 7-16% ต่อปี
ระยะเวลา: 10 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: เช็คผลการอนุมัติบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ