กู้เงิน ธ.อ.ส

กำหนดรายได้: เงินเดือน 35,000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 15% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 4-40 ปี
→ ขอสมัครทันทีรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ต้องการกู้เงิน ธ.อ.ส กู้ง่ายผ่อนนานถึง 40 ปีฟรีค่าธรรมเนียม

กู้เงิน ธ.อ.ส สินเชื่อ D Plus

สินเชื่อ D Plus เป็นหนึ่งในโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ ธอส ปี 2567 (2024) ของธนาคาร ธ.อ.ส มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่กู้เงิน ธ.อ.สหรือยืมเงิน ธ.อ.สไปซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด โดยลูกค้าที่สามารถกู้เงิน ธ.อ.ส ได้นั้น ต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ Developer ที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF/ BZP, เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

ธอส สินเชื่อ D Plus ปล่อยวงเงินกู้/เงินด่วนรวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกัน ตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไปและวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร นอกจากนี้ ลูกค้าที่กู้เงิน ธ.อ.ส D Plus จะมีระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี และยังสามารถสมัคร ชำระ เช็คประวัติต่างๆ ผ่านแอพเงินกู้ออนไลน์ได้อีกด้วย

 

โครงการบ้านเอื้ออาทร (กู้เงิน ธ.อ.ส)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการยืมเงินธนาคาร ธ.อ.ส เป็นผู้ให้บริการเงินกู้หรือสินเชื่อบ้านอันดับต้น ๆ ของประเทศและมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ทั้งนี้ โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและทางธ.อ.ส โดยมีวัตถุประสงค์ให้กู้เงิน ธ.อ.ส เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดในโครงการ “บ้านเอื้ออาทร” ของการเคหะแห่งชาติเท่านั้น วงเงินอนุมัติไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลัก (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) หรือผู้กู้ร่วมรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี (โดยธนาคารจะนับอายุของผู้กู้หลัก หรือผู้กู้ร่วมที่มีอายุน้อยกว่าเป็นหลัก)

อย่างไรก็ตามแต่ อัตราดอกเบี้ยในการกู้เงิน ธ.อ.ส โครงการบ้านเอื้ออาทรจะเป็นไปตามประกาศธนาคารสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งเราก็ต้องหมั่นติดตามดู ยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดี เพราะการมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง คงเป็นความฝันสูงสุดของใครหลายคน

 

กู้เงิน ธ.อ.ส โครงการบ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลัง เป็นสินเชื่อบุคคลออนไลน์ที่พร้อมให้ลูกค้า ธอส สามารถกู้เงินธนาคาร ธอสพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และ เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ธอส สินเชื่อ โครงการบ้านล้านหลังมีวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,200,000 บาท (ราคาตามสัญญาซื้อขายและ/หรือค่าก่อสร้างอาคารไม่เกิน 1,200,000 บาท) อีกทั้ง มีระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งเป็นกรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บาท และกรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท ซึ่งจะมีรายละเอียดจำนวนปีที่กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นเอกสารประกอบการสมัครกู้เงินสร้างบ้าน ธอส โครงการดังกล่าว ก็เป็นเอกสารแสดงรายได้ทั่วไปและบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ดี การกู้เงินด่วนนี้ต้องอาศัยเอกสารหลักประกันด้วยเช่นกัน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กำหนดรายได้: ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราต่อปี: MRR
ระยะเวลา: นาน 25 ปี
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: สินเชื่อที่ดินค้ำประกันรับวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
กำหนดรายได้: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: ปีที่ 1-5: 2-7.5% ต่อปี | ปีที่ 6-10: MLR + 2% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 120 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: soft loan ออมสิน 2567 บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
กำหนดรายได้: 15,000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด 16% ต่อปี
ระยะเวลา: ไม่กำหนด
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: บัตรโลตัสที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย