สินเชื่อประชาสุขใจ

กำหนดรายได้: เงินเดือน 9000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 1.00% ต่อเดือน
ระยะเวลา: นาน 3-10 ปี
→ ขอสมัครทันทีรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ขอสินเชื่อประชาสุขใจให้วงเงินสูงเพียงมีเงินเดือน 9000 เท่านั้น!

สินเชื่อประชาสุขใจ สินเชื่อที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้า 2024 

ในช่วงปี 2020-2024 หลายธนาคารได้ออกสินเชื่อใหม่ ๆ มาเพื่อให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงธนาคารออมสินด้วยเช่นกัน สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังอยากกู้เงินออมสิน วันนี้ท่านสามารถกู้เงินออมสิน สินเชื่อประชาสุขใจได้แล้ว สินเชื่อประชาสุขใจเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจหรือทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบซึ่งเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยื่นกู้ได้

สินเชื่อประชาสุขใจพร้อมบริการด้วยวงเงินตั้งแต่ 10000- 2 แสนบาท ดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่ 1% ต่อเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด) และมีวิธีการคำนวณชำระเงินกู้ดังนี้ คือ ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสินเชื่อเป็นงวดรายเดือน (การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่) ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสินได้อีกด้วย เพียงแค่นำเอกสารแสดงรายได้ให้มากพอที่จะเข้าเกณฑ์ของธนาคารออมสินซึ่งก็จะเป็นกรณีบุคลไป 

 

หลักประกันเงินกู้ สินเชื่อประชาสุขใจ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อประชาสุขใจของธนาคารออมสินเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินให้ค่อนข้างสูง ดังนั้นใครที่ลงทะเบียนสินเชื่อประชาสุขใจหรือสมัครสินเชื่อประชาสุขใจออมสินก็พึงรู้ว่าธนาคารมีหลักประกันในการกู้ ได้แก่ วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,00050,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน, วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 200,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน และไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสินจึงจะสามารถกู้สินเชื่อประชาสุขใจได้ ทั้งนี้ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ ซึ่งเป็นไปตามที่ บสย.กำหนด (ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญา)

คุณสมบัติ 7 ข้อที่สำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อประชาสุขใจ ธนาคารออมสิน

มีหลายคนที่สมัครสินเชื่อประชาสุขใจของธนาคารออมสินแล้วได้เช็คผลอนุมัติสินเชื่อออมสินหรือเช็คผลอนุมัติออมสินออนไลน์แล้วพบว่าตนเองขอสินเชื่อไม่ผ่าน ซึ่งต้องอธิบายให้กระจ่างชัดว่าขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อออมสินหรือออมสินสินเชื่อประชาสุขใจ เจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์จากคุณสมบัติหลัก 7 ข้อ ตามเว็บไซต์ที่ธนาคารออมสินกำหนด ได้แก่ 

  1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย 
  2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี (ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา)
  3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  4. มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
  5. มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารออมสิน
  6. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
  7. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

หากเรามีคุณสมบัติทั้ง 7 ข้อข้างต้นครบทุกประการ การจะขอสินเชื่อประชาสุขใจก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร และยิ่งไปกว่านั้น หากมีรายได้ที่มาก ก็จะสามารถขอวงเงินที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กำหนดรายได้: รายได้ 5,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด 28% ต่อปี
ระยะเวลา: ไม่เกิน 18 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: บริการสินเชื่อคืนความสุขออมสิน กู้ง่ายได้จริง
กำหนดรายได้: เงินเดือนไม่เกิน 25000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 5.875-13.5% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 6-40 ปี
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ขอสินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิตไม่เช็คบูโรสมัครง่ายอนุมัติไว
กำหนดรายได้: ไม่กำหนด
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลา: 60 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: สินเชื่อธกส 2566 ที่ช่วยเหลือชาวเกษตรกร