สินเชื่อ ธ.ออมสิน

กำหนดรายได้: เงินเดือน 30000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 1.2% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 24 เดือน
→ ขอสมัครทันทีรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ขอสินเชื่อ ธ.ออมสิน ดอกเบี้ยถูกมากพร้อมวงเงินสูง

สินเชื่อ ธ.ออมสิน สำหรับผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1)

เชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) แต่เมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องหาทางแก้ไขกันไป โดยวันนี้ ใครที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินสามรถขอสินเชื่อธนาคารออมสินหรือสมัครสินเชื่อออมสินได้ ความพิเศษของสินเชื่อตัวนี้คือ เป็นสินเชื่อ ธ.ออมสินเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

สาเหตุที่ออมสินปล่อยสินเชื่อชนิดนี้ ก็เพื่อมองเห็นว่าการเป็นหนี้นอกระบบมีแต่ภาระ ซึ่งหากเราตัดภาระตรงนี้ออกไปได้ การใช้ชีวิตหรือคุณภาพชีวิตคงดีขึ้นได้ ทั้งนี้ชื่อเต็ม ๆ ของสินเชื่อ ธ.ออมสินชนิดนี้ คือ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ 

โดยผู้ที่สมัครลงทะเบียนออมสินใหม่หรือสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้ สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปีมีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ และที่สำคัญต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1

 

สินเชื่อ ธ.ออมสิน อเนกประสงค์ ใช้จ่ายตามใจเลือก

สินเชื่อ ธ.ออมสิน อเนกประสงค์หรืออีกชื่อก็คือ สินเชื่อ ธ.ออมสิน ไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อสำหรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่น ๆ โดยสินเชื่ออเนกประสงค์ออมสิน แบ่งจำนวนเงินให้กู้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทใช้บุคคลค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 3 แสนบาท และประเภทใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ คือ ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร, ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

ซึ่งสินเชื่อ ธ.ออมสิน อเนกประสงค์นี้ ยังเป็นสินเชื่อที่เหมาะอย่างยิ่งในปี 2567 (2024) สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินที่ต้องการสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ เพราะท่านสามารถสมัครผ่านแอพออมสินได้ทุกเวลา

 

สินเชื่อ ธ.ออมสิน (สินเชื่อออมสุขใจ)

สินเชื่อออมสุขใจ เป็นสินเชื่อ ธ.ออมสินสำหรับผู้ไม่มีสลิปเงินเดือน (สินเชื่อออมสินไม่มีสลิปเงินเดือน) อีกทั้งยังเป็น ธ.ออมสินสินเชื่อ 10000 บาทได้อีกด้วย เพราะสามารถของวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม (ไม่เกิน 200000 บาท) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด จุดเด่นของสินเชื่อออมสุขใจ คือเป็นออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดที่มีหลักเกณฑ์เรื่องเงินออมเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคือ ฝากทุกวันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัน กู้ได้สูงสุด 5 หมื่นบาท ฝากทุกสัปดาห์มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ กู้ได้สูงสุด 1 แสนบาท ฝากทุกเดือน ต้องฝากมาไม่น้อยกว่า 10 เดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กู้ได้สูงสุด 2 แสนบาท นอกจากนี้ดอกเบี้ยสินเชื่อออมสินสุขใจยังน้อย เหมาะแก่การผ่อนชำระอีกด้วย

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กำหนดรายได้: 15,000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด 16% ต่อปี
ระยะเวลา: ไม่กำหนด
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: บัตรเครดิตกสิกร platinum ที่สามารถแลกส่วนลดได้
กำหนดรายได้: เงินเดือน 15000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 15-25% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 12-60 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: สมัครแอพกสิกรให้เงินไวไม่มีขั้นต่ำ
กำหนดรายได้: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 5-12% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 72 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: บริการสมหวังเงินสั่งได้ให้ยืมเงินผ่านนานสูงสุด 72 เดือน