รู้จักกับบัตรคนจนเราชนะ พร้อมลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไชต์ปี 2566

โครงการเราชนะบัตรคนจนเราชนะ อัพเดตล่าสุด 2023

ผู้ถือบัตรคนจนเราชนะเตรียมเฮ หลังคณะรับมนตรีมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยาประชาชนเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2566 ได้มีการอนุมัติเงินสนับสนุนสำหรับบัตรคนจนรอบใหม่เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะได้เงินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 พันบาท แบ่งจ่ายรายอาทิตย์ อาทิตย์ละ 1 พันบาท

บัตรคนจนเราชนะเงินเข้าวันไหน? หรือเงินเราชนะบัตรสวัสดิการเข้าวันไหน?โดยผู้ที่ถือบัตรประชารัฐและบัตรคนจนล่าสุด จะได้รับเงินช่วยเหลือตามตารางจ่ายเงินเราชนะบัตรคนจน ซึ่งเงินจำนวน 1 พันบาทแรกจะได้รับในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 และเงินรอบสองตามตารางเราชนะบัตรคนจน จะได้รับในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

เช็คบัตรคนจนเราชนะ ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะบัตรคนจน ต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่ต้องการเช็คสิทธิ์บัตรคนจน โดยเป็นผู้ที่ถือบัตรคนจนเราชนะอยู่เดิมแล้ว จะไม่ต้องสมัครลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ ซึ่งกลุ่มที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเราชนะโดยไม่ต้องลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ มีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเราชนะ (บัตรประชารัฐ) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 14 ล้านคน
  2. กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและมีการยืนยันสิทธิ 13.8 ล้านคนในช่วงโครงการที่ผ่านมา (ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าอยู่ในเกณฑ์ของเงินเยียวยารอบใหม่หรือไม่)

โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ 2566 จะต้องรอการประกาศจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง และจะต้องลงทะเบียนบัตรคนจนเราชนะตามวันและเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินจากบัตรคนจนเราชนะรอบล่าสุด

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเราชนะจากบัตรคนจนเราชนะรอบ 2 พันบาทนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการก่อนหน้า ซึ่งจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยคุณสมบัติเบื้องต้นมีรายละเอียดดังนี้

  1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย
  2. ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนใน มาตรา 33
  3. ต้องมีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  4. ต้องไม่เป็นผู้มีเงินได้เกิน 3 แสนบาท ตามปีภาษี 2563

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลว่านอกจากโครงการเราชนะแล้ว โครงการสวัสดิการของรัฐมีอะไรบ้าง สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการเยียวยาประชาชน

ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์รอบใหม่ ยังไม่ได้มีการกำหนดวันและเวลาที่แน่นอน แต่มีการคาดการณ์ว่าจะนำข้อมูลมาจากการลงทะเบียนบัตรคนจนเราชนะในรอบก่อนหน้านี้ มาพิจารณาสำหรับการเปิดลงทะเบียนอีกครั้ง