ทำสัญญาเงินกู้สำหรับผู้ที่ต้องการยืมเงินออนไลน์ และทราบแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงิน

สัญญาเงินกู้คืออะไร

ในการยืมเงินทุกครั้งจะมีการให้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อเป็นการการันตีว่าผู้กู้จะไม่ผิดนัดชำระหนี้และผู้ให้กู้ไม่ทำการเอารัดเอาเปรียบในระหว่างชำระหนี้คืน สัญญาเงินกู้เป็นสัญญาระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ทำสัญญาเงินกู้ต่อกัน โดยการทำสัญญานั้นจำเป็นต้องมีการเซ็นยินยอมในสัญญาทั้งสองฝ่าย ไม่เช่นนั้นสัญญาเงินกู้ก็จะเป็นโมฆะไป การยืมเงินในทุกครั้งไม่ว่าเราจะยืมผ่านทางธนาคารหรือยืมผ่านทางสถาบันการเงินจะต้องมีการทำสัญญาเงินกู้ในทุกครั้งซึ่งในแต่ละที่ก็จะมีแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2024 ที่ผู้กู้ได้ทำสัญญากัน โดยเราจะต้องอ่านรายละเอียดสัญญาเงินกู้ในแต่ละหน้าได้อย่างละเอียดซึ่งหากเรามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามผู้ให้กู้ได้โดยทันที โดยผู้ให้กู้ก็จะมีการอธิบายข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำสัญญาเงินกู้ซึ่งหากว่าผู้กู้รู้สึกว่าสัญญาเงินกู้ไม่เป็นธรรมก็สามารถไม่เซ็นสัญญาเงินกู้ที่ทางผู้ให้กู้ให้มาได้

องค์ประกอบที่จะต้องมีในสัญญาเงินกู้

แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2024 หรือแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ ทาจะต้องมีในสัญญาเงินกู้นั้นจะต้องมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ซึ่งในส่วนแรกก็คือส่วนนำโดยจะมีชื่อสัญญาเงินกู้สถานที่ทำสัญญากู้ยืมเงินโดยจะต้องเขียนให้ละเอียด เช่น เราทำสัญญาบ้านเลขที่เท่าไหร่ อำเภออะไร จังหวัดไหนพร้อมทั้งเขียนวันที่ในการทำสัญญาเงินกู้และชื่อที่อยู่ของผู้กู้ สำหรับในส่วนที่ 2 ก็จะเป็นส่วนเนื้อหาโดยจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินระยะเวลาในการชำระหนี้และหากมีการผิดนัดชำระหนี้จะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้จะต้องไม่เกิน 15% ต่อปีหรือคิดเป็น 1.25% ต่อเดือน หากมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ถือว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นโมฆะแต่จะมีการจ่ายเงินต้นเหมือนเดิม ทั้งนี้ก็จะข้อควรรู้สำหรับการจ่ายค่าปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินเท่าไร ส่วนที่ 3 เป็นส่วนท้ายโดยข้อความในส่วนท้ายเกี่ยวกับสัญญาดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินพร้อมทั้งลงชื่อของผู้กู้เงินและพยานในการทำสัญญาเงินกู้ถือว่าองค์ประกอบของสัญญาเงินกู้ ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

สัญญาเงินกู้จะต้องมีพยานในการทำสัญญากู้ยืมเงินไหม

ส่วนใครที่ต้องการจะทำสัญญากู้ยืมเงินแล้วต้องการพยานในการทำสัญญานั้นทางกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าเวลากู้ยืมเงินจะต้องมีพยานรับรองในใบสัญญาเงินกู้ แต่ถ้าผู้กู้และผู้ให้กู้ต้องการที่จะมีพยานก็สามารถ ร่างสัญญาเงินกู้ เพื่อให้พยานได้ลงชื่อในตัวสัญญาเงินกู้ได้ สำหรับใครที่ต้องการจะทำสัญญาเงินกู้จะต้องมีพยานอย่างน้อย 2 คนในกรณีที่ผู้กู้ได้พิมพ์ลายนิ้วมือลงไปในสัญญาเงินกู้ก็จะต้องมีพยานในการทำสัญญาเงินกู้อย่างชัดเจน หากว่ามีการเพิ่มชื่อพยานในภายหลังจะถือว่าผิดกฎหมายเนื่องจากมีการปลอมแปลงเอกสารเกิดขึ้น โดยการทำสัญญาเงินกู้นั้นพยานจะต้องอยู่ในระหว่างที่ทำสัญญาเงินกู้ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานในการทำสัญญากู้ยืมเงินเพราะตัวผู้ให้กู้เงินได้มีสัญญาเงินกู้ที่เขียนขึ้นมาเองแล้วแต่ถ้าผู้กู้เงินต้องการที่จะนำพยานเพื่อใช้ในการทำสัญญาก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยในหนังสือสัญญาเงินกู้นั้นจะใช้พยานเพียง 2 คนเท่านั้น โดยหากว่าทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ไม่มีพยานเราสามารถขอช่วยให้คนที่อยู่ข้างๆ ทำการลงชื่อเป็นพยานให้ได้ การทำสัญญาเงินกู้นั้นจะต้องเป็นสัญญาที่มีความเป็นธรรมเพราะหากไม่มีความเป็นธรรม มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินความเป็นจริงก็ไม่สามารถมาใช้เป็นสัญญาเงินกู้ได้ซึ่งสัญญาเงินกู้นั้นก็สามารถเรียกร้องได้ตามกฎหมายยกเว้นเสียว่าสัญญากู้ยืมเงินนั้นผิดกฎหมาย หากเราได้ทำการกู้เงินนอกระบบก็จะมีเงินกู้ที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงทำให้สัญญาฉบับนั้นไม่สามารถใช้ดำเนินคดีได้

ข้อดีในการทำสัญญาเงินกู้

ในการทำสัญญากู้ยืมเงินถือว่าเป็นการการันตีว่าเราจะไม่โดนโกงหรือผิดนัดชำระหนี้ เพราะหากว่าทั้งตัวผู้กู้หรือผู้ให้กู้ได้ทำผิดตามสัญญาก็สามารถนำแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์หรือแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2024 นี้มาฟ้องร้องตามกฎหมายได้ซึ่งการทำสัญญาเงินกู้นั้นถือว่ามีประโยชน์มากมายเพราะจะช่วยให้คุณได้รับความยุติธรรม ข้อควรรู้การทำสัญญาเงินกู้ควรจะมี 2 ฉบับซึ่งจะอยู่ทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ หากมีปัญหาอะไรก็สามารถนำสัญญามาเปิดอ่านรายละเอียดได้ การที่เรามีสัญญาเงินกู้อยู่กับมือเราจะช่วยให้เรามีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะหากเกิดอะไรในภายหลังเช่นผิดนัดชำระหนี้ก็สามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลได้โดยศาลจะมีการตัดสินให้ผู้กู้ชำระเงินแก่ผู้ให้กู้ การกู้เงินที่ถูกกฎหมายจะมีการทำสัญญาเงินกู้ในทุกครั้งเพื่อเป็นการันตีว่าจะไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในภายหลัง ฉะนั้นทุกครั้งที่ทำสัญญาเงินกู้เราควรอ่านรายละเอียดในสัญญา หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามผู้ให้กู้ หรือเห็นว่าในตัวสัญญาไม่เป็นธรรมก็สามารถให้ทางผู้ให้กู้ทำการแก้ไขได้