เยียวยานายจ้างมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เช็คเงินโครงการเยียวยานายจ้างล่าสุด

อยากเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ในบรรดาโครงการเยียวยาของรัฐบาลปี 2567 ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเยียวยาคนทุกฝ่าย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการเยียวยานายจ้าง โดยนายจ้างที่ต้องการลงทะเบียนเยียวยานายจ้างในปี 2024 ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด กล่าวคือ ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นนายจ้างในบริษัทหรือหน่วยงานเอกชนที่อยู่ในระบบมาตราประกันสังคมพร้อมทั้งมีลูกจ้างที่มีสัญชาติไทยจำนวน 200 คนขึ้นไป โดยโครงการเยียวยานายจ้างจะเปิดให้เช็คเงินเยียวยานายจ้างรวมถึงลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคม 2567 และสามารถขอรับเงินเยียวยานายจ้างในช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม หรือที่ทราบกันดีในชื่อของเยียวยานายจ้าง 3 เดือน

รายละเอียดของช่วงเวลาในการขอรับเงินเยียวยานายจ้างท่านจะได้รับในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 วันที่ 30 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 มกราคม 2567 นายจ้างคนใดที่สนใจสามารถยื่นเอกสารเยียวยานายจ้างได้เลย ซึ่งแน่นอนว่าเงินเยียวยาจากโครงการเยียวยาดังกล่าวจะช่วยให้กิจการของท่านพออยู่รอดต่อไปได้อีกทั้งเป็นการต่อลมหายใจทางวิชาชีพให้กับลูกจ้างของท่านที่ร่วมงานกับบริษัทมาช้านาน

จุดประสงค์ของโครงการเยียวยานายจ้าง

ในปี 2024 หากเรามองไปทางไหนก็จะมักจะเจอกับโครงการเยียวยาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อีกทั้งโครงการเหล่านี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่นับว่ามีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามแต่ โครงการเยียวยานายจ้างถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการจ้างงานลูกจ้างของเหล่านายจ้างบริษัทเอกชน อีกทั้งสร้างความแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นให้กับบริษัทของท่านผ่านเยียวยานายจ้าง 3 เดือน เพราะหลายท่านคงทราบกันดีว่านับตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่เราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิดรอบ 2 เป็นต้นมา ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และนั่นจึงเป็นที่มาอีกครั้งของโครงการเยียวยารัฐบาลต่าง ๆ รวมไปถึงโครงการเยียวยานายจ้างด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใครบ้างที่มีสิทธิขอรับเงินเยียวยานายจ้าง หากท่านใดมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขก็สามารถลงทะเบียนได้เลยทันที 

ลูกจ้างจะได้รับเงินคนละเท่าไหร่จากการเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง

โครงการเยียวยานายจ้างเป็นหนึ่งในโครงการเยียวยาที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทเอกชนที่มีลูกจ้างสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 200 คน โดยลูกจ้างที่ได้เข้าร่วมในการลงทะเบียนครั้งนี้จะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดคนละไม่เกิน 3000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามชื่อโครงการเยียวยานายจ้าง 3 เดือนนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นายจ้างต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเงื่อนไขทุกข้อ อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จะจ่ายให้นั้น ทางรัฐจะคำนวณจากยอดเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างตามความเป็นจริงในแต่ละเดือน อาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่ลูกจ้างทุกคนที่จะได้รับเงิน 3000 บาท โดยอาจจะได้ต่ำกว่านี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ 

อนึ่ง โครงการเยียวยานายจ้างจะมีส่วนช่วยให้หลายบริษัทยังคงสภาพจ้างงานลูกจ้างต่อไปได้ ดังนั้น ท่านที่สนใจและกิจการของท่านกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่ ก็ควรรีบติดต่อลงทะเบียนพร้อมทั้งยื่นเอกสารเยียวยานายจ้างโดยด่วนเพื่อให้บริษัทและลูกจ้างในองค์กรของท่านอยู่รอดผ่านพ้นปี 2567 อันเลวร้ายนี้ไปได้