รับเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืนได้แล้ววันนี้ รัฐเปิดลงทะเบียนคนทำงานกลางคืนเพื่อรับเงินเยียวยา

รายละเอียดเยียวยากลุ่มคนกลางคืนมีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีการประชุมหารือเพื่อที่จะเยียวยากลุ่มคนกลางคืนโดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยานั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบสถานบันเทิง นักร้องในร้านอาหารหรือแม้กระทั่งนักดนตรีทั้งในคลับ ผับ บาร์เพราะในก่อนหน้านี้ เครือข่ายนักแสดง นักร้อง นักดนตรีที่ทำงานในเวลากลางคืนมีการรวมตัวว่าได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 เพราะจะต้องปิดผับ บาร์ สถานบันเทิงตามนโยบายของทางรัฐบาล ดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้ให้เงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืนซึ่งจะรับเงินเยียวยาผู้ที่ทำงานกลางคืนตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยานั้นก็จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มนายจ้างที่ได้ลงทะเบียนโครงการ sme 2. ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม 3. ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยทางรัฐบาลได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับกลุ่มคนทำงานกลางคืนทำให้จึงเกิดนโยบายเยียวยากลุ่มคนกลางคืนเกิดขึ้นเพราะทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญทั้งหมด ดังนั้นเราควรที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนทำงานกลางคืนเพื่อที่จะให้เข้าถึงเงินเยียวยาล่าสุดต่างๆ เพราะในเวลานี้ทางรัฐบาลได้ทำการช่วยเหลือทุกอาชีพโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง สำหรับกลุ่มตัวแทนที่มารวมตัวเพื่อเรียกร้องเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืน ทางรัฐบาลก็ได้รับเรื่องเอาไว้และตอนนี้ก็ได้ทำเรื่องจ่ายเยียวยาล่าสุดวันนี้กลุ่มคนทำงานกลางคืน

เยียวยากลุ่มคนกลางคืนมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

สำหรับเงื่อนไขสำหรับเยียวยากลุ่มคนกลางคืนนั้นจะมีแนวทางในการช่วยเหลือทั้งหมด 3 กลุ่มสำหรับผู้ที่ทำงานกลางคืน 1.กลุ่มนายจ้างที่ได้ลงทะเบียนโครงการ sme ซึ่งจะทำการช่วยเหลือนายจ้างที่ได้ลงทะเบียนในกลุ่มนี้เป็นเวลา 3 เดือนโดยจะไม่คิดภาษี 2. ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม หากนักร้องนักดนตรีหรือคนทำงานกลางคืนได้อยู่ในระบบประกันสังคมจะรับเงินเยียวยาจากค่าว่างงานคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์และจะจ่ายให้เพิ่มอีก 5,000 บาทจากโครงการล่าสุดของรัฐบาล ม.33 เรารักกันที่รัฐบาลได้พึ่งออกนโยบายออกมา 3. ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งกลุ่มคนพวกนี้จะต้องให้สมาพันธ์รับรองหรือสมาคมเป็นผู้รับรองว่าประกอบอาชีพอยู่ในกลุ่มคนกลางคืนไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยากลุ่มคนกลางคืนจากรัฐบาล เยียวยากลุ่มคนกลางคืนที่จะได้รับเงินเยียวยานั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีและต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคม ม.40 ดังนั้นก่อนจะลงทะเบียนคนทำงานกลางคืน เราควรเช็ครายละเอียดให้ดีก่อนไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนคนกลางคืนลงทะเบียนเยียวยา 5000 รอบใหม่ได้เช่นกัน

ลงทะเบียนเยียวยากลุ่มคนทำงานกลางคืน

สำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนคนทำงานกลางคืนสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดที่ท่านอยู่หรือจะโทรสายด่วน 1506 โทรหาพ่อท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเยียวยากลุ่มคนทำงานกลางคืนก็สามารถสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมได้หรือสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคม คุณก็จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการให้เงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืน หลายคนต้องการลงทะเบียนคนกลางคืนลงทะเบียนเยียวยา 5000 รอบใหม่นั้นจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดผับ สถานบันเทิงได้รับเงินเพื่อใช้ในการใช้จ่ายประจำวันโดยการใช้จ่ายในแต่ละวันนั้นทุกคนก็ต้องการรับเงินเยียวยาเพราะในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผู้ที่ทำงานกลางคืนแทบจะไม่งานเลย บางคนก็เลือกที่จะไปหางานใหม่ทำแทนในระหว่างที่สถานบันเทิงได้ปิดในตอนนี้โดยจะต้องรอให้ทางรัฐบาลทำการประกาศเกี่ยวกับการเปิด-ปิดสถานบันเทิงก่อนจึงจะกลับมาทำงานตามปกติได้

ใครบ้างที่สามารถได้รับสิทธิ์เยียวยากลุ่มคนกลางคืน

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยากลุ่มคนกลางคืนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานเป็นนักร้องนักดนตรี นักแสดงที่อยู่ในสถานบันเทิงโดยจะได้รับเงินออกเป็น 3 กลุ่มจะมีรายละเอียดการได้รับเงินเยียวยาที่แตกต่างกัน การเยียวยากลุ่มคนทำงานกลางคืนแก่ผู้ที่อยู่ในโครงการ sme จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด 15,000 บาท โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนก็คือจะได้ม.33 เรารักกันจากโครงการล่าสุดของรัฐบาลจำนวนเงินสูงสุด 12,500 บาทและจะได้รับเงินจากประกันสังคมเพื่อเป็นการเยียวยาการว่างงานจำนวน 7,500 บาทและทางรัฐบาลก็จะช่วยเพิ่มอีก 5,000 บาท แต่หากว่ากลุ่มคนทำงานกลางคืนไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเช่นกันแต่จะต้องให้ทางสมาคมเป็นผู้รับรองโดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีจึงจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืนจากรัฐบาล เพียงแค่แบบฟอร์มลงทะเบียนเยียวยานักดนตรีก็สามารถได้รับสิทธิ์แล้ว

เมื่อไหร่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืน

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืนนั้น ทางรัฐบาลจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาในเดือนธันวาคมและหากว่าวันที่ 16 มกราคม 2567 ยังไม่สามารถเปิดกิจการได้จะมีการเสนอจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการและลูกจ้างในธุรกิจบันเทิงเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท โดยทางรัฐบาลได้จัดสรรเงินไว้ที่ประมาณ 1 ล้านบาทซึ่งจะเยียวยากลุ่มคนกลางคืนประมาณ 300,000 คน การเยียวยาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพที่ทำงานกลางคืนได้รับเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้รับเงินกันถ้วนหน้า การได้รับเงินเยียวยาจากโครงการล่าสุดของรัฐบาลสำหรับผู้ประกอบการสถานบันเทิงถือว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ทำการพิจารณามาซักระยะหนึ่งแล้ว การเยียวยากลุ่มคนกลางคืนถือว่าเป้นการช่วยเหลือผู้ทำงานกลางคืนเพราะบางคนไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายด้าน ดังนั้นการเยียวยากลุ่มคนกลางคืนถือว่าเป็นสิ่งที่คนทำงานกลางคืนต่างต้องการมากด้วยสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ทำให้ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวประกอบอาชีพในด้านอื่นๆ