โครงการสิทธิลดหย่อนภาษี 30000 ไม่เหมาะกับใครบ้าง

โครงการลดหย่อนภาษี 30000 ซื้ออะไรได้บ้าง?

โครงการลดหย่อนภาษี 30000 หรือที่เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการช้อปดีมีคืนเป็นโครงการที่ช่วยลดหย่อนภาษี 30000 บาทให้กับพนักงานเงินเดือนหรือผู้มีอาชีพอิสระทั่วไปที่มีรายได้สูงและต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูง หากถามว่าลดหย่อนภาษี 30000 ซื้ออะไรได้บ้าง เมื่อเราได้เข้าไปดูข้อมูลโครงการลดหย่อนภาษีพบว่าสินค้าที่เข้าเกณฑ์ ได้แก่ สินค้าและบริการที่มีใบกำกับภาษีให้ทุกครั้งที่มีการชำระเงิน หนังสือทั้งที่เป็นเล่มและเป็น E-Book และสินค้าประเภทสุดท้ายที่อยู่ในเงื่อนไข 30000 ลดหย่อนภาษี คือ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่าสินค้า OTOP นั่นเอง อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลที่สำคัญอีกอย่างของปี 2567 ว่า โครงการลดหย่อนภาษี 30000 ไม่ต้องมีการสมัครหรือลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่เก็บใบเสร็จรับเงินที่ได้แล้วรอไปยื่นภาษีสำหรับลดหย่อนภาษีในต้นปี 2024 ทั้งนี้ การ ช้อป 30000 ลดหย่อนภาษีอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีรายได้น้อยและไม่ค่อยใช้จ่ายมากเท่าไหร่ 

 

ลดหย่อนภาษี 30000 บาทได้เฉพาะสินค้าบางอย่าง แล้วสินค้าไหนบ้างที่ใช้สิทธิไม่ได้?

เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2024 นั่นคือโครงการลดหย่อนภาษี 30000 หรือที่บางคนเรียกว่าช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษี หากพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ เราไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครโครงการลดหย่อนภาษี 30000 แต่เราสามารถใช้บิลมายื่นภาษีได้เลย แต่อย่างไรก็ตามแต่ เงื่อนไขช้อปดีมีคืนก็กำหนดสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี 30000 ได้ เช่น เบียร์ บุหรี่ ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าเรือ ค่านิตยสารออนไลน์ ค่าที่พักในโรงแรม  ค่าน้ำ ค่าไฟ  ค่าโทรศัพท์ หรือค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น กล่าวได้ว่าใครที่จะลดหย่อนภาษีไม่ควรละเลยลดหย่อน 30000 เงื่อนไขดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพราะหากซื้อสินค้าผิดประเภทจะทำให้เราเสียเงินไปเปล่า ๆ สำหรับคนที่คาดหวังว่าจะได้ลดหย่อนภาษี 30000 แต่ถ้าใครที่อยากซื้อบุหรี่ หรือสุราอยู่แล้ว และไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องนำไปลดหย่อนภาษีก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ในทางกลับกันถ้าถามว่าช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้าง หรือช้อปดีมีคืนสินค้าอะไรบ้างที่เข้าร่วม หลัก ๆ ได้แก่ สินค้า OTOP หนังสือ และสินค้าที่ออกใบกำกับภาษี

 

สิทธิลดหย่อนภาษี 30000 ไม่เหมาะกับใคร?

พูดได้ว่าโครงการลดหย่อนภาษี 30000 บาท หรือเงินเยียวยาโครงการช้อปดีมีคืนไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไป วัตถุประสงค์ของโครงการลดหย่อนภาษี 30000 ก็เพื่อช่วยเหลือคนที่มีรายได้สูงที่ต้องเสียภาษีจำนวนมากอยู่แล้วให้จ่ายภาษีน้อยลงผ่านการยื่นภาษี อาจพูดง่าย ๆ ว่าโครงการนี้เป็นโครงการลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะ ดังนั้น โครงการดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีรายได้น้อย ไม่ต้องเสียภาษี หรือเป็นคนใช้จ่ายไม่เยอะ เพราะถึงจะได้รับสิทธิช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษี แต่ท่านก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์มากเท่ากับคนที่มีรายได้สูงและต้องเสียภาษีเป็นประจำอยู่แล้ว สำหรับคนที่มีรายได้สูงหากสนใจโครงการลดหย่อนภาษี 30000 ก็ไม่ต้องไปสมัครหรือลงทะเบียนแต่อย่างใด เพียงแค่ท่านซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ออกใบกำกับภภาษี ซื้อหนังสือทั้งที่เป็นรูปเล่มและเป็นแบบออนไลน์ หรือสินค้าค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แล้วนำใบเสร็จที่ได้ไปขอ ลดหย่อนภาษีได้เลยตามช่วงเวลาของการยื่นภาษี