ตอนนี้รัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง: รัฐบาลแจกเงินเยียวยารอบใหม่ เงินมาตรการช่วยเหลือล่าสุดใน 2567/2024

สรุป! รัฐแจกเงินอะไรบ้างตอนนี้ล่าสุด 2024

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่ยังคงโหมกระหน่ำอยู่ในขณะนี้ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบระลอกแล้วระลอกเล่าไม่มีหยุด รัฐจึงได้ให้เงินเยียวยาซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้เรามาดูกันว่ารัฐแจกเงินอะไรบ้าง 

รัฐแจกเงินอะไรบ้างกับโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลมีอะไรบ้าง

เราจะเห็นได้ว่ามาตรการช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ออกมาจำนวนมากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง, โครงการเราชนะ, โครงการเรารักกัน หรือโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทำให้ใครหลายคนมีความสับสนอย่างมากว่าแท้จริงแล้วรัฐแจกเงินอะไรบ้าง ซึ่งสามารถสรุปมาตรการโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลมีอะไรบ้างได้ ดังนี้

  • โครงการคนละครึ่งล่าสุด เป็นเฟสที่ 3 โดยจะเป็นลักษณะของมาตรการแบ่งจ่ายร่วมกับรัฐคนละครึ่งราคาเหมือนเดิม ซึ่งยังคงให้วงเงินเยียวยาอยู่ที่ 150 บาท เหมือนเดิม โดยจะเป็นการให้วงเงินใช้จ่ายจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท เพื่อให้ผู้ใช้งานสิทธิ์ทั้งหมด 31 ล้านคน ระยะเวลาตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2567  
  • โครงการเรารักกัน ม.33 ให้วงเงินเฉพาะผู้ประกันตนในประกันสังคมมาตรา 33 รวม 2,000 บาท โดยแบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1,000 บาท สามารถใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย.2567
  • โครงการเราชนะ ให้วงเงินแก่ผู้ลงทะเบียนสิทธิ์ที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม จำนวนเงินรวม 2,000 บาท โดยแบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1,000 บาท สามารถใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย.2567
  • โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการใหม่ที่หลายคนอาจจะสงสัยว่ารัฐแจกเงินอะไรบ้าง เพราะเป็นโครงการล่าสุด โดยจะมีการให้บัตรกำนัลแบบ E-Voucher เพื่อให้ประชาชนที่ใช้จ่ายผ่านการช็อปกับผู้ประกอบการที่จดเทียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้รับสัดส่วนเงินคืนตามที่กำหนด

เงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจน..รัฐแจกเงินอะไรบ้าง

สำหรับกลุ่มประชาชนที่ได้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการการให้เพิ่มกำลังซื้อเพื่อจับจ่ายได้มากขึ้น โดยมีรายละเอียดว่ารัฐแจกเงินอะไรบ้าง ดังนี้

  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรคนคน ระยะที่ 3 เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรคนคน ให้ได้นานมากขึ้น เป็น 6 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โดยมีการให้วงเงินเพิ่มอีกจากเดิมจำนวนเดือนละ 200 บาท

มาตรการช่วยเหลือกรณีพิเศษแก่กลุ่มผู้พิการรัฐแจกเงินอะไรบ้าง

กลุ่มที่เป็นกลุ่มพิเศษนี้คือ ประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นผู้พิการเพื่อรับเงินเยียวยา โดยปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มพิเศษนี้มากถึงกว่า 2,500,000 คน โดยรัฐแจกเงินอะไรบ้างนั้นจะมีการให้เงินเยียวยาที่กลุ่มนี้ทุกคน เพิ่มเติมคนละ 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม-ธันวาคม 2567