เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท

  เดือน

  วิธีรับเงินหลังสมัคร

  ขอสมัครทันที

  It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

  สินเชื่อส่วนบุคคลของศักดิ์สยามให้วงเงินสูงสุดหนึ่งแสนบาท

  วันนี้เรามาดูสินเชื่อส่วนบุคคลของศักดิ์สยามซึ่งถ้าเรากู้เงิน 10,000 บาทจะผ่อนเดือนละไม่ถึง 1,000 บาทให้วงเงินผู้กู้สูงสุด 100,000 บาท สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลของศักดิ์สยามจะให้กู้เงินเริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 บาทจนสูงสุดถึง 100,000 บาท ส่วนการที่ผู้กู้ได้วงเงินมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับเอกสารที่นำไปยื่นและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ศักดิ์สยามสาขานั้น ระยะเวลาสินเชื่อส่วนบุคคลของศักดิ์สยามมีให้เลือกผ่อนเริ่มต้นที่ 6 เดือนถึง 48 เดือน สินเชื่อศักดิ์สยามจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกซึ่งจะไม่เกิน 25% ต่อปีโดยดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลศักดิ์สยามก็จะถูกกว่าสินเชื่อนาโนศักดิ์สยาม สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลของศักดิ์สยามนี้เขาจะมีการเช็คเครดิตบูโรด้วยและจำเป็นต้องใช้บุคคลในการค้ำประกันด้วย 1 คนซึ่งภายใต้เงื่อนไขของคนค้ำประกันจะต้องไม่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้ขอสินเชื่อและไม่ใช่สามี ภรรยากันจึงสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลศักดิ์สยามได้

  คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลของศักดิ์สยาม

  คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลของศักดิ์สยามได้จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อศักดิ์สยามไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าเก่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็สมัครสินเชื่อกับบริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งได้ แต่ถ้าใครที่ทำอาชีพอิสระสนใจที่จะสมัครสินเชื่อศักดิ์สยามก็จะมีสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้คือ สินเชื่อนาโนศักดิ์สยามที่ให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ส่วนเอกสารที่ต้องใช้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลของศักดิ์สยามจะมีบัตรประชาชนตัวจริง, ทะเบียนบ้านตัวจริง, เอกสารแสดงรายได้ซึ่งก็จะมีหนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนหรือสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนหรือถ้ามีเอกสารแสดงรายได้อื่นๆก็ให้นำเอกสารทั้งหมดนี้ไปยื่นกู้ที่สาขาศักดิ์สยามลิสซิ่งซึ่งในตอนนี้ศักดิ์สยามลิสซิ่งมีกี่สาขา ศักดิ์สยามจะมีทั้งหมด 950 สาขาครอบคลุมใน 47 จังหวัดทั้งในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน ในอนาคตก็จะมีการขยายสาขาต่อไปอีก

  ช่องทางสำหรับการติดต่อศักดิ์สยาม

  สำหรับช่องทางติดต่อศักดิ์สยาม ในกรณีถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสามารถโทร 055 440 372 และ 055 444 495 ซึ่งเป็นเบอร์โทรศักดิ์สยามลิสซิ่ง อีเมล์ [email protected] หรือจะทำการฝากข้อความไว้ที่เว็บไซต์บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งก็ได้เช่นกัน บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งมีวัตถุประสงค์ของบริษัทก็เพื่อที่จะให้พนักงานในท้องถิ่นทุกคนมีงานทำโดยเริ่มแรกมีพนักงานมากกว่า 2,000 คนและลักษณะของธุรกิจศักดิ์สยามจะเน้นการให้บริการสินเชื่อที่มีมากมายทั้งสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน, สินเชื่อนาโนศักดิ์สยาม, สินเชื่อทะเบียนรถ (เพื่อการลงทุน), สินเชื่อส่วนบุคคลศักดิ์สยาม, สินเชื่อรถแลกเงิน (สินเชื่อเช่าซื้อ)และสินเชื่อเช่าซื้อ (รถจักรยานยนต์ใหม่)