บัตร wisdom

กำหนดรายได้: ไม่กำหนด (มีเงินฝากหรือลงทุนขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป)
อัตราต่อปี: สูงสุด 16% ต่อปี
ระยะเวลา: ไม่กำหนด
→ ขอสมัครทันทีรายละเอียดแหล่งเงินกู้: บัตร wisdom ที่จะได้รับเอกสิทธิ์เหนือคนอื่น

หลายคนคงอยากทำบัตร wisdom แต่ว่าบัตรเครดิต wisdom มีประโยชน์อย่างไรบ้าง? 

 

wisdom แปลว่าปัญญา แต่ว่าบัตร wisdom แปลว่าบัตรเครดิตในเครือ the wisdom กสิกร แต่ถึงจะเป็นบัตรเครดิต ที่คุณสมบัติหลักคือเป็นคนไทยที่อายุระหว่าง 20 ถึง 80 ปีสำหรับบัตรหลัก (และ 15 ถึง 80 ปีสำหรับบัตรเสริม) ก็ไม่ใช่ว่าใครก็ตามสามารถสมัครง่ายๆ เพราะรายได้ขั้นต่ำของผู้ที่ต้องการถือบัตรวิสดอม kbank wisdom เงื่อนไขคือต้องมีเงินฝากหรือเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งอาจจะเฉลี่ยรวมกันในรอบ 6 เดือนก็ได้ หรือหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่นๆ ที่ธนาคารกสิกรกำหนดก็สามารถสมัครได้เหมือนกัน เรียกว่าบัตร wisdom เป็นบัตรเฉพาะกลุ่มพอสมควร

 

เอกสารที่ต้องยื่นสำหรับผู้ต้องการสมัครบัตร wisdom ในปี 2566 หรือ 2023

 

เอกสารสำหรับสมัครบัตรเครดิต wisdom ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และมีหมายเลขประชาชน 13 หลักที่ชัดเจนไม่พร่าเลือน รวมถึงชื่อและนามสกุลก็ต้องชัดเจนเช่นกัน และต้องลงลายมือชื่อประกอบในสำเนาด้วย ในกรณีข้าราชการก็ต้องมีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางหรือวีซ่าอื่นใดก็ตามมาประกอบการทำบัตรเครดิตกับทาง wisdom กสิกร

 

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำสมัครบัตร wisdom ต้องมีหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 3 เดือน รวมถึง statement จากบัญชีธนาคารแสดงรายการไม่น้อยกว่า 3 เดือน ส่วนเจ้าของกิจการที่ต้องการทำบัตร wisdom ก็ต้องมีหนังสือลงทะเบียนการค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท หรือสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการที่ตัวเองทำอยู่ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และมี statement แสดงการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีธนาคารกิจการของคุณไม่ต่ำกว่า 6 เดือนเพื่อทำบัตรวิสดอม

 

ผู้ต้องการจะสมัครบัตร wisdom ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครแบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว๊บไซต์กสิกรหรือไปลงทะเบียนเพื่อการสมัครโดยตรงได้ที่ธนาคารกสิกรสาขาใกล้บ้าน

 

บัตร wisdom วงเงินเท่าไหร่? และข้อดีของบัตร wisdom สิทธิพิเศษ 2023 

 

บัตร wisdom ให้วงเงินได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยถึง 45 วัน สามารถทำบัตรเสริมแยกจากบัตรหลักได้ถึง 5 ใบ บัตร wisdom คือบัตรที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี และได้รับส่วนลดจากร้านค้าและบริการที่ทำข้อตกลงไว้กับทางบัตรเครดิต wisdom 

 

นอกเหนือจากนั้นบัตร wisdom ยังให้การคุ้มครองคุณผ่านรูปแบบประกันชีวิต ซึ่งจะทำการคุ้มครองตลอดชีพอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าจากการทำบัตรเครดิตกับ wisdom กสิกร พอสมควร

ใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร wisdom สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วน 02-8888899 หรือเข้าไปดูแบบออนไลน์

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กำหนดรายได้: รายได้ 6,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด 25% ต่อปี
ระยะเวลา: ไม่เกิน 60 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: สินเชื่อพร้อมมิตรคิดดอกเบี้ยไม่แพงในปี 2023
กำหนดรายได้: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 24% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 60 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: สมัครเทอร์โบมันนี่ขอกู้เงินอนุมัติทันทีผ่อนนาน 60 เดือน
กำหนดรายได้: 30,000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด 16% ต่อปี
ระยะเวลา: ไม่กำหนด
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: บัตร citi premier เหมาะสำหรับทุกการเดินทาง