สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส

กำหนดรายได้: ไม่กำหนด
อัตราต่อปี: ไม่กำหนด
ระยะเวลา: 48 เดือน
→ ขอสมัครทันทีรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ลงทะเบียนสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส รับเงินคืน 1000 บาท

กู้เงินธนาคาร ธอส มีเฮ สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอสเงินโอนเข้าบัญชีต้อนรับปีใหม่ 2567

คงจะดีไม่น้อยถ้าในช่วงปีใหม่มีเงินโอนเข้าบัญชีและได้มาฟรี ๆ สัก 5001000 บ. คำขอเป็นจริงได้หากเป็นลูกหนี้สินเชื่อบ้าน ธอส เพราะธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และผู้ที่กู้เงินกับธนาคารในช่วงที่ผ่านให้ได้มีเงินใช้จ่ายหรือเป็นเงินขวัญถุงตอบแทนความรับผิดชอบในการชำระหนี้สินเชื่อตรงตามกำหนด ภายใต้โครงการที่มีชื่อเรียกง่าย ๆ ว่าสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส ซึ่งหากตีความจากชื่อสินเชื่อก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ต้องเป็นแบบไหน? และเพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันเรามาทำความเข้าใจกันอีกครั้งในรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 

  • มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในโครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับลูกหนี้สินเชื่อแต่ละธนาคาร (ของรัฐ) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารนั้น ๆ 
  • ผู้ที่มีประวัติชำระหนี้ดีช่วง 48 เดือนย้อนหลังคือกลุ่มเป้าหมายของสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส ในครั้งนี้ ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินจำนวน 1000 บาท 

เงื่อนไขสำคัญสำหรับพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส คืออะไร? 

แค่มีประวัติชำระหนี้ดีไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อบ้าน ธอสในมาตราการช่วยเหลือนี้ เพราะธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขอื่นที่สำคัญไว้ 2 ข้อ คือ 

  • จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเข้าบัญชี 1000 บาท ก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบยอดสินเชื่อผ่อนบ้าน ธอสแล้ววงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติรวมทั้งสิ้นไม่ว่าจะกี่สินเชื่อก็ตามไม่เกินจำนวน 2,000,000 บ.โดยมีข้อแม้ว่าต้องใช้หลักประกันเดียวกันสมัครสินเชื่อที่ผ่านมา โดยลูกค้าต้องไม่เคยขอพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยหรือยืดระยะเวลาชำระหนี้ใด ๆ ทั้งสิ้น
  • สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธอส ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น หากที่ผ่านมาคุณทำธุรกรรมผ่านแอปพลิชันหรือบัญชีเงินฝากอื่นต้องเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ย. 64 

ถ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนดจะได้รับสิทธิ์สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส โครงการอื่นไหม?

หากได้รับการตรวจสอบแล้วพบว่าคุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับเงินคืนจำนวน 1000 บาท จากสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส อย่าเพิ่งหมดหวังไป เพราะคุณยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์ แต่จำนวนเงินที่ได้กลับคืนมาจะคงเหลือที่ 500 บาท ซึ่งเงื่อนไขของสินเชื่อบ้าน ธอส จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อ

  • วงเงินกู้ทุกประเภทของธนาคาร ธอส เมื่อรวมกันแล้วมียอดเกินกว่า 2,000,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามจะต้องไม่เคยยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ยหรือขยายเวลาในการชำระหนี้ใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ก่อนเดือน ธ.ค. 64 เพื่อเป็นช่องทางในการรับยอดเงินโอนสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส ซึ่งหากมีเพียงแค่ช่องทางออนไลน์ผ่าน application หรือมีบัญชีเงินฝากประเภทอื่นก็จะไม่อยู่ในเกณฑ์รับเงินคืนดังกล่าวได้ 

รีวิวสินเชื่อบ้าน ธอส สำหรับปี 2024 พบว่าจากการที่ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อในโครงการนี้ เป็นเป้าหมายที่ดีที่กระตุ้นความรับผิดชอบในการชำระหนี้สินเชื่อได้เป็นอย่างดี และเป็นโครงการที่รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 ด้วยแล้วนั้น สินเชื่อผ่อนบ้านดี 48 เดือน ธอส จะยิ่งได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณารายบุคคล แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการผ่อนชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดถือเป็นก้าวแรกของการมีประวัติชำระหนี้ดีง่ายต่อการสมัครสินเชื่อในโครงการอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กำหนดรายได้: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: ไม่ระบุ
ระยะเวลา: ไม่ระบุ
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: สินเชื่อ payday loans รับวงเงินระยะสั้น
กำหนดรายได้: ไม่กำหนด
อัตราต่อปี: ไม่กำหนด
ระยะเวลา: 48 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ลงทะเบียนสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส รับเงินคืน 1000 บาท
กำหนดรายได้: เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 15-18% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 10 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: สนใจบัตรเครดิต ktc ฟรีค่าสมัครพร้อมดอกเบี้ยถูก