สินเชื่อไทรทอง

กำหนดรายได้: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: สูงสุด 7.995% ต่อปี
ระยะเวลา: ไม่เกิน 25 ปี
→ ขอสมัครทันทีรายละเอียดแหล่งเงินกู้: สินเชื่อไทรทองออมสิน บริการดีๆ ในปี 65

สินเชื่อไทรทองคืออะไรมีเงื่อนไขอย่างไร 2023/2566

สินเชื่อไทรทอง คือ สินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคลซึ่งจะมีไว้เพื่อ รองรับกับความต้องการ ของลูกค้าธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค หรือการนำไปถ่ายถอน การจำนอง ต่างๆ กับธนาคารอื่น ซึ่งรวมไปถึง การนำไปชำระหนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ อีกทั้ง ยังสามารถที่จะนำไปเป็นทุน ในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย

เปรียบเทียบความแตกต่างสินเชื่อไทรทองกับสินเชื่อบุคคลอื่น 

จุดเด่นของสินเชื่อไทรทอง ธนาคารออมสิน

สินเชื่อไทรทอง ของธนาคารออมสิน จะให้วงเงินสูงสุด รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นระยะเวลาโครงการ ในการผ่อนชำระ ได้ตั้งแต่ 5 ปี และสูงสุด ไม่เกิน 7 ปี โดยคุณสมบัติของผู้กู้ จะต้องมีรายได้ประจำ และรวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของธุรกิจ กิจการต่างๆ และสำหรับสมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน หากมีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานขึ้น โดยจะได้ไม่เกินยี่สิบห้าปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 8% ต่อปี

สินเชื่อไทรทอง กับสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล

ถ้าลองเปรียบเทียบสินเชื่อไทรทอง กับสินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล และสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินซึ่งประเภทของวงเงินที่ได้ก็จะเป็นวงเงินอเนกประสงค์ที่ลูกค้าสามารถที่จะนำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ แต่หากดูที่อัตราดอกเบี้ย จะแตกต่างกันมากหากเป็นกรณีสินเชื่อบัตรกดเงินสดจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปี หรือตามวงเงินสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคลที่ได้รับอนุมัติ และความแตกต่างอีกอย่างนึงสำหรับบัตรกดเงินสดก็คือ จะไม่เกิดดอกเบี้ยเลยถ้าไม่มีการเติมเงินออกมาใช้ และวงเงินที่จะได้ ก็จะขึ้นอยู่กับ ฐานเงินเดือนที่นำมาสมัคร อย่างเช่น ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 9,000 บาท จะได้วงเงินเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเท่า และสำหรับรายได้หรือฐานเงินเดือนอยู่ ที่ 30,000 บาทขึ้นไปจะให้วงเงินอยู่ที่ 5 เท่าของรายได้

สินเชื่อไทรทอง และการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน

สำหรับการสมัครสินเชื่อไทรทอง หรือสินเชื่อไทรทองออมสิน จะมีสินเชื่อไทรทองกี่วันอนุมัติ โดยจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทำการด้วยเพราะเป็นธนาคารรัฐ และยังไม่สามารถจะสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้ แต่ก็จะมีสินเชื่อไทรทองตารางผ่อนให้อย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการพิจารณา เลือกให้เหมาะสมและวงเงินที่สามารถจะได้รับการอนุมัติ ตามฐานเงินเดือนและตามเงื่อนไขของธนาคารออมสิน

แน่นอนสินเชื่อไทรทอง เป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำ สามารถจะเช็คผลอนุมัติสินเชื่อไทรทองได้และยังเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สามารถจะนำวงเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ แต่ก็อย่าลืมว่าในทุก ๆ การกู้เงินจะมีดอกเบี้ย ซึ่งรวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินอื่น ที่มีให้บริการจะมากหรือน้อยก็จะต้องมีการบริหารจัดการยอดผ่อนชำระให้ได้เป็นอย่างดี

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กำหนดรายได้: เงินเดือน 30,000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 15-20% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 12 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ต้องการกู้เงินกรุงไทยให้สมัครรับวงเงินให้ผ่อนนาน 12 เดือน!
กำหนดรายได้: รายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด 24% ต่อปี
ระยะเวลา: ไม่เกิน 12 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ เพียงดาวน์โหลด
กำหนดรายได้: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อเดือน
ระยะเวลา: นาน 36-96 งวด
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ต้องการกู้เงินออมสินไม่ต้องมีรายได้สมัครง่ายรับเงินก้อน